türkçe   english

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

1962 y?l?nda, Ankara’da in?aat makina ve ekipmanlar?n? üretmek amac? ile kurulmu? olan firmam?z, kurucu ba?kan? olan DEM?R MERT taraf?ndan 1996 y?l?na kadar bir ortakl?k ?irketi olarak devam etmi?tir. 1997 y?l?nda yeniden yap?land?r?l?p Oni? ?n?aat Makinalar? Sanayi ve Ticaret Ltd. ?ti olarak hizmetlerine devam eden firmam?z, in?aat makinalar? ve ekipmanlar? üretimi alan?nda YARIM as?rl?k i? deneyimi ve tecrübesi ile yurt içi ve yurt d???nda yan?n?zda olmay? sürdürüyor. Oni? ?n?aat Makinalar? Sanayi ve Ticaret Ltd. ?ti. yeni ça??n gereklilikleri ve in?aat sektörünün ihtiyaçlar?na cevap verebilmek için, fonksiyonel ve dayan?kl? in?aat m akina ve ekipmanlar?yla mü?teri memnuniyetini en üst düzeyde tutmay? temel prensibi olarak benimsemi?tir. Sürekli kalite, dayan?kl? ekipmanlar parolas? ile ...
devamı